Pakowanie na zamówienie dla przemysłu

Więcej miejsca poprzez zagęszczanie

Indywidualne przygotowanie zestawu towarów wraz z oznakowaniem zawiera pakowanie oraz zagęszczenie artykułów w pakunku i przygotowanie zamówienia. Dzięki dobrze widocznym danym dot. zamówienia, które znajdują się bezpośrednio na paczce, towar można szybko rozpoznać.

Korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa

  • optymalne przygotowanie do dalszego przetwarzania
  • oszczędność czasu
  • mniejsze nakłady na cały proces
  • etykiety i dokumenty zawierające dane zamówienia na pakunku

Warunki

  • Uwzględnia się zryczałtowaną opłatę serwisową
  • Konieczne jest jednorazowe uzgodnienie rodzaju zestawu towarów i podanie miejsca, w którym należy umieścić oznakowanie.