Ludzie w Schachermayer

Kompetencja, niezawodność, motywacja i inicjatywa to cechy charakteryzujące pracowników firm grupy Schachermayer.

Oferty pracy

System kształcenia i dokształcania "START"

Pracownicy firmy Schachermayer uczestniczą w stałym procesie kształcenia uwzględniającym zmieniające się wymogi rynku oraz właściwości techniczne produktów. Schachermayer wspiera systematyczną wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami centrali oraz oddziałów firmy. Umiejętności pracownicze rozwijane są podczas szkoleń i seminariów.

Rodzina pracownicza przez pokolenia 

Już szóste pokolenie rodziny Schachermayer tworzy historię sukcesu firmy stawiając przy tym na sprawdzonych długoletnich pracowników.
Wielu z dawnych i obecnych pracowników poleca pracę w "swojej" firmie własnym córkom, synom, a nawet wnukom i innym krewnym.