Impressum

Schachermayer Polska Spółka z o.o

ul. Buki 3
32-060 Kryspinów

T. +48 12 258 31 70
F. +48 12 258 31 89

NIP: 945-18-32-747
Nr rej. GIOŚ: E0012418WZ

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Joanna Śledzińska - Zając

E. info@schachermayer.pl

Copyright:
Częściowe lub całkowite kopiowanie treści lub zdjęć wymaga uzyskania zgody wydawcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy edytorskie.