Funkcje aplikacji Schachermayer Scan

Moduł BASIC

Moduł BASIC

Moduł BASIC jest dostępny dla każdego klienta Schachermayer posiadającego dostęp do Portalu dla Kontrahenta. W module BASIS można przenosić artykuły bezpośrednio do koszyka zakupów poprzez skanowanie kodu kreskowego.

Funkcje

1. Tworzenie list artykułów

W Portalu dla Kontrahenta, w zakładce Zbiory artykułów, każdy klient Schachermayer Polska może zakładać własne listy artykułów, których stale potrzebuje. Jest to pomocne rozwiązanie przy zamawianiu powtarzających się artykułów standardowych.

Zakładanie listy artykułów: użytkownik przy zakładaniu listy artykułów nadaje jej tytuł i wybiera czy nowa lista ma być zsynchronizowana z aplikacją. Kliknięcie na przycisk „Załóż” kończy proces zakładania listy artykułów.

Dodawanie artykułów do listy: artykuły można dodawać manualnie poprzez wpisanie 9-cyfrowego numeru artykułu Schachermayer lub bezpośrednio w Katalogu Online po kliknięciu na link „Dodaj do bazy komponentów”. Dodawanie artykułu jest możliwe tylko po zalogowaniu się do Portalu dla Kontrahenta.

Importowanie listy artykułów: za pomocą załącznika można jednocześnie zaimportować wiele artykułów do listy artykułów/komponentów. Przy dodawaniu artykułów do listy można określić standardową ilość zamówienia, swoją cenę zakupu oraz strefę i miejsce magazynowania.

 

2. Pobieranie aplikacji Schachermayer Scan

Aplikację Schachermayer Scan można bezpłatnie pobrać w Google Play Store i Apple App Store. Po pobraniu aplikacji należy zalogować się za pomocą loginu i hasła do Portalu dla Kontrahenta. Klienci, którzy nie posiadają danych dostępowych, mogą je zamówić w formularzu online.

 

3. Wybieranie metody skanowania

Aparat w smartfonie: jedną z możliwości skanowania kodów kreskowych daje aparat w smartfonie. Zeskanowane artykuły są przenoszone bezpośrednio do koszyka zakupów.

Skaner z funkcją Bluetooth: możliwość połączenia smartfonu ze skanerem z funkcją Bluetooth. Zeskanowane artykuły są przenoszone za pomocą smartfonu bezpośrednio do koszyka zakupów.

 

4. Wybieranie listy artykułów

W aplikacji użytkownik może zobaczyć wszystkie listy artykułów, które są zsynchronizowane z aplikacją. W tym widoku użytkownik może wybrać listę artykułów, którą chce zeskanować.

 

Możliwy jest także wybór wielu list.
 

5. Skanowanie kodów kreskowych


Skanowanie kodów kreskowych możliwe jest po wybraniu metody skanowania: aparatem w smartfonie lub skanerem z funkcją Bluetooth, połączonym ze smartfonem. W tym kroku użytkownik wybiera czy chce skanować kody kreskowe artykułów z jednej listy czy z wielu list. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zmiany ilości zamawianych artykułów, może też usunąć artykuł z listy.

 

6. Przenoszenie do koszyka zakupów

Po kliknięciu na przycisk „do koszyka” artykuły zostaną przeniesione do koszyka zakupów w Portalu dla Kontrahenta, z uwzględnieniem zdefiniowanej ilości. Na tym etapie proces skanowania może być jeszcze przerwany a zeskanowane artykuły zostaną odrzucone.
 

7. Koszyk zakupów

Po skutecznym przeniesieniu artykułów do koszyka zakupów użytkownik może wrócić do menu głównego lub ponownie otworzyć koszyk. Po przejściu do koszyka następuje przekierowanie do Portalu dla Kontrahenta, w którym dostępne są następujące funkcje:

Zmiana danych nagłówka
W tym polu można zmienić rodzaj i adres dostawy oraz kod wysyłki.

Opróżnij koszyk
Funkcja ta umożliwia usunięcie z koszyka wszystkich znajdujących się w nim artykułów.

Wgraj/exportuj
Za pomocą tej funkcji można przekonwertować artykuły z koszyka do pliku w formacie .csv, .ugs lub .pdf.

Dodaj koszyk do listy
Dzięki tej funkcji wszystkie artykuły znajdujące się w koszyku mogą zostać dodane do dowolnej listy artykułów/bazy komponentów. Jeśli użytkownik otworzy szczegóły pozycji, może również dodawać wybrane artykuły pojedynczo.

 

8. Zakończenie zamówienia

Po kliknięciu na przycisk „Dalej” przechodzimy do podsumowania zamówienia.
Przy wybraniu „Kup teraz” zamówienie jest przesyłane do Schachermayer Polska.