Nowoczesna logistyka dla lepszej obsługi klienta

Zautomatyzowane magazyny, 8km wewnętrznych linii transporterów przewozowych sterowanych laserowo, to podstawa wydajnego wewnętrznego systemu logistyki. Wsparte odpowiednim oprogramowaniem zarządzanie transportem, w które to zaangażowani są przewoźnicy i spedytorzy, sprawia że jest to najnowocześniejszy system logistyczny w Europie.

Rynek bazowy – dostawa w ciągu 24/48 godzin

Kulisy nowoczesnej struktury logistycznej umożliwiają dostawę absolutnie zorientowaną na klienta. Dostawa artykułów w Austrii następuje w przeciągu 24 godzin.

Inicjalizacja rynku bazowego rozciąga zorientowaną na klienta strategię logistyczną na 400 km od miasta Linz. To postawiło gospodarkę towarów Schachermayer ponownie przed dużymi wyzwaniami, dla których nasi specjaliści od logistyki wprowadzili odpowiednie rozwiązania. Rynek bazowy z logistycznego punktu widzenia obejmuje Austrię, południowe Niemcy, północne Włochy, Czechy, Słowację, Węgry i Słowenię.

Przez zoptymalizowaną gospodarkę towarów nasi klienci zyskują dziś także na rynku bazowym, korzystając ze 150.000 artykułów składających się na asortyment, a także dostawy w ciągu 24 godzin, względnie 48 godzin.